Mascherone prototipale
12/09/2016
Macchina per spessorazione punteria meccanica
12/05/2016

Prove tenuta